Skip to content

Dalita

Welcome To Armenia

Country
🇦🇲 Armenia
Final
Finished 5th
Song
Welcome To Armenia
Lyrics
Dalita
Music
Dalita
On the internet
Broadcaster
AMPTV

The 12 years old Dalita is the girl that will represent Armenia at the 2011 Junior Eurovision Song Contest in… Armenia! And she sure will greet everyone with a nice 'welcome'. 

Dalita is the author of six songs and winner of various contests and festivals and she has also participated in many beauty contests.

In 2005 Dalita became Miss Yerevan, Miss Armenia. In 2006 she won the nomination Miss advertising and Miss Talent in 2007. Dalita became Miss Top Model 2009 and was awarded a special by famous boxer Alex Abraham.

Dalita has performed in various Radio/TV shows as a singer, dancer and announcer.

Lyrics of Welcome To Armenia

"Welcome to Armenia" I Ձեռքդ տուր, Դարձիր ընկեր ինձ, Եկ միասին քայլենք, Armenia քեզ տանեմ Ու դեռ երկար պիտի պատմեմ Մեր սարերը հոգի ունեն, Մեր պապերը, Մեր տատերը պատմություն ունեն: Կրկ. Say Yes, Say Yes Պիտի գնանք առաջ, Say No, Say No, Չենք թողնի մենակ, We’ll Go, We’ll Go, Մենք մեր ապագան ենք, Welcome To Armenia, Come On, Here We Go. II Սև ամպերն ու չար քամիները, Պիտի քշենք հեռու, Արցունք, կորուստ ու ցավ Էլ չենք թողնի, որ գան քեզ մոտ: Մենք հաղթելու ենք, Դե առաջ, Մենք ծաղկելու ենք, Միասին եկեք գնանք Հայաստան Կրկ. Say Yes, Say Yes Պիտի գնանք առաջ, Say No, Say No, Չենք թողնի մենակ, We’ll Go, We’ll Go, Մենք մեր ապագան ենք, Welcome To Armenia, Come On, Here We Go.