Skip to main content

Nare

Nare will represent Armenia, the host country, when Junior Eurovision comes to town on Sunday 11 December.

The young artist loves to sing and dance, and says she’s surprised that her dream of performing on a big stage is already becoming a reality. 

On top of that, Nare’s also excited about the prospect of introducing her new friends from across Europe to her hometown of Yerevan.

The 14 year old will follow in the footsteps of Armenia’s 2021 champion Maléna when she takes to the stage in the Karen Demirchyan Sports and Concerts Complex.

Music video

Live performance

Lyrics of DANCE!

Verse 1:
Ամեն-ամեն օր՝
Կեսգիշերին,
Նայում եմ իմ աչքերը բաց
Հեռու հեռավոր
Վառ աստղերին,
Որ պարելով ընկնում են ցած:


Chorus:
Stars gonna dance, dance, dance, dance
Dance with me side to side,
Dance, dance, dance tonight,
We gonna, dance, dance, dance, dance
Swinging it left to right
Turning off the lights.


Ու, ու, ու, ու, ու...
Dance tonight (2x).Verse 2:
Սիրտը իմ ելավ
Ամպերից վեր
Ու էլ ներքև չի իջնելու,
Էլ ավելի լավ
Սրտերը մեր
Առանց իրար չեն ժպտալու:


Bridge:
Վեր ու վար, վար ու վեր, վեր ու վար՝
Մի քիչ թեթև տար,
Ձախ ու աջ, ձախ ու աջ, մեկ առաջ մեկ, էլ ետև տար,
Վեր ու վար, վար ու վեր, վեր ու վար՝ գլխապտույտ ա,
Վեր ու վար, տար ու բեր, բեր ու տար՝ cool պար...Chorus:
Stars gonna dance, dance, dance, dance
Dance with me side to side,
Dance, dance, dance tonight,
We gonna, dance, dance, dance, dance
Swinging it left to right
Turning off the lights.


Ու, ու, ու, ու, ու...
Dance tonight (2x)
Verse 1:

Every - every day,
At midnight,
I look with my eyes wide open,
At the stars far - far away,
That fall down dancing.

Chorus:
Stars gonna’ dance, dance, dance, dance
Dance with me side to side,
Dance, dance, dance tonight!
We gonna’ dance, dance, dance, dance,
Swingin’ it left to right
Turning off the lights.

So, so, so, so….
Dance tonight! (X2)

Verse 2:

My heart raised,
Above the clouds,
And it won’t go down again,
Our hearts won’t smile
Without each other again.


Bridge:
Up and down, down and up, up and down - just take it easy!
Left and right, right and left,
Take a step forward, then take one back.
Up and down, down and up, up and down,
Our heads spinning around!
Move it around - cool dance!

So, so, so, so…
Dance tonight (2x).

Chorus:

Stars gonna dance, dance, dance, dance
Dance with me side to side,
Dance, dance, dance tonight,
We gonna, dance, dance, dance, dance
Swinging it left to right
Turning off the lights.