L.E.V.O.N

L.E.V.O.N

L.E.V.O.N

Country
🇦🇲 Armenia
Final
Finished 9th
Song
L.E.V.O.N
Written by
Artem Valter
Composed by
Artem Valter
Broadcaster
AMPTV

L.E.V.O.N will represent Armenia at the 2018 Junior Eurovision Song Contest in Minsk with the song 'L.E.V.O.N'.

L.E.V.O.N is 12 years old and was born in Yerevan, Armenia. Despite his young age, he has already participated in ‘The Voice Kids’ in Russia where he was coached by Valeriy Meladze.

In his hometown of Stepanakert, L.E.V.O.N was an active member of the Creative Centre talent school. Sometime after he and his family moved to Moscow, Russia, L.E.V.O.N enrolled in Igor Krutoy’s music academy. Two years later, he auditioned for The Voice Kids in Russia. L.E.V.O.N’s success continued, as he won multiple music competitions and festivals both nationally and internationally.

In 2018, L.E.V.O.N submitted his application for Depi Mankakan Evratesil, Armenia’s national selection for the 2018 Junior Eurovision Song Contest. On 22 September, he won the competition, ranking first with both the adult and the kids’ jury.

L.E.V.O.N’s song was written and composed by Artem Valter, a 32-year-old singer, songwriter and music producer who had success with Nebo for Anastasiya Petryk, the winner of the 2012 Junior Eurovision Song Contest. In 2014, Artem graduated from the ‘Los Angeles Recording School’ and nowadays produces pop, hip-hop and RnB songs for himself and other Armenian artists.

Lyrics of L.E.V.O.N

Ինձ ճանաչում են ու ժպտում երբ տեսնում են, Բառերը իմ երգի հիշում անգիր, Ինձ հետ բոլորը նկարվում կամ խոսում են, Անունն է իմ դարձել երգի հոմանիշ: Պարում ես ու պարը տանում է քեզնից այն ամենը ինչ պետք չի, Մնում է քեզ հետ սերը բարի: Պարում են մենակ կամ բոլորով, Անում են շարժումը իմ դեսուդեն, Ուզում են արագ՝ իմ տեմպերով, Ինձ ասում են L.E.V.O.N : Եթե գնամ ետ եմ գալու, Ետ եմ գալու հաստատ EVN, Անունս հիշեք, ունենք պարելու, Ինձ ասում են L.E.V.O.N : Իմ երգը միշտ փոխում է տրամադրությունը, Ու ակամա սկսում են հետս շարժվել, Մի քիչ հետո, երբ տաքանում է արյունը, Շարունակում են հավասար ինձ երգել: Պարում ես ու պարը տանում է քեզնից այն ամենը ինչ պետք չի, Մնում է քեզ հետ սերը բարի: Պարում են մենակ կամ բոլորով, Անում են շարժումը իմ դեսուդեն, Ուզում են արագ՝ իմ տեմպերով, Ինձ ասում են L.E.V.O.N : Եթե գնամ ետ եմ գալու, Ետ եմ գալու հաստատ EVN, Անունս հիշեք, ունենք պարելու, Ինձ ասում են L.E.V.O.N : Երգը իմ սիրտն է, պարը՝ իմ հոգին, Կիսում եմ այն ձեզ հետ ես անխտիր, Ամեն մի բառն ու տակտը ձեզ նվեր, Պարում ենք միասին: Պարում են մենակ կամ բոլորով, Անում են շարժումը իմ դեսուդեն, Ուզում են արագ՝ իմ տեմպերով, Ինձ ասում են L.E.V.O.N : Եթե գնամ ետ եմ գալու, Ետ եմ գալու հաստատ EVN, Անունս հիշեք, ունենք պարելու, Ինձ ասում են L.E.V.O.N :

Updates about L.E.V.O.N

Memorable moments of the Junior Eurovision Song Contest

10 months ago
Technical and backstage

Ten countries have rehearsed for the second time at the Minsk Arena

2 years ago
Stage 2018

Rehearsal day 1 of Junior Eurovision 2018 is a wrap!

2 years ago
Armenia rehearsal

Armenia's L.E.V.O.N opens first day of rehearsals

2 years ago