Karina Ignatyan

Karina Ignatyan

Colours Of Your Dream

Country
🇦🇲 Armenia
Final
Finished 9th
Song
Colours Of Your Dream
Written by
Avet Barseghyan, Margarita Doroshevich
Composed by
Taras Demchuk
Broadcaster
AMPTV

Karina is 13 years old and was born and raised in Kaluga. She is currently enrolled at the 24th Gymnasium. In her spare time, Karina loves the piano and playing tennis.

Karina's friends and family always tell her that she is filled with joy and positive energy. "I guess that's because I'm always optimistic and very active in everyday life. I try to share the joy in everything I do - from spending time with my friends and family to singing, playing games, travelling and experiencing new cultures!"

Karina has participated in numerous international music competitions and festivals, including The Voice Kids Russia, New Wave Junior, Pokolenie Next, Miss Ethno 2019 and, of course, the Armenian national selection show Depi Mankakan Evratesil 2019.

Of her song, Colours Of Your Dream, Karina explains: "My song is about the dreams that fill our lives with love, joy and happiness. Dreams of becoming someone, doing something, making a difference. I believe the world is a white canvas and we are the ones who paint it with the colors of our dreams. It's all in our hands: if we can dream it - we can do it!"

Lyrics of Colours Of Your Dream

Հեյեյեյեհեյ Երազանքի աշխարհ, Որ ինձ ու քեզ համար է Բացել նոր ճանապարհ: Տուր ինձ տուր քո ձեռքը, Թող հնչի իմ երգը Անդադար: Ուր ես, թե դու այսօր տխուր ես, Անտրամադիր ես ու լուռ ես, Գիտեմ, գիտեմ գաղտնիքը ուրախության: Պետք է, պետք է լսել իմ երգը, Ու վերջապես գտնել ելքը, Երազանքի գույները Երջանկության: Երբ կզգաս, որ կյանքն է սև-սպիտակ, Գույներով այն դու ներկիր հստակ: Վառ աստղերի նման Քո աչքերը թող շողշողան, Էջը քո կյանքի դու ներկիր գույնով երազանքի: Արի դեպի վեր, ես կտամ հիմա քեզ թևեր, Սիրտը երկնքի, կներկեմ գույնով երազանքի, Կներկեմ գույնով երազանքի: Տոն է, տոն է ամեն մի օրը, Ու ամենակարևորը, Որ լիանա քո կյանքը ուրախ գույնով: Վեր կաց, քո սրտի մեջ կա դեռ կայծ, Որ շունչ կտա կրակին, Բայց պիտի շատ հավատաս ու ապրես սիրով: When you feel like life is black and white Take a brush and mix the colours right Shine on like stars above, Never stop believing in love, Make the magic real Paint your life with colours of your dream. Come on don’t be shy, I’ll be teaching you how to fly, We’re the greatest team Paint the world with colours of your dream! Paint the world with colours... Վառ աստղերի նման Քո աչքերը թող շողշողան, Էջը քո կյանքի դու ներկիր գույնով երազանքի: Ես կտամ հիմա քեզ թևեր, Սիրտը երկնքի, կներկեմ գույնով երազանքի: Ooh, with colours of your dream. Paint the world with colours of your dream!

Updates about Karina Ignatyan

Second ‘Bim Bam Toi’ rehearsal at Arena Gliwice by France’s Carla

The participants of 2019: what are they up to now?

8 months ago

Memorable moments of the Junior Eurovision Song Contest

10 months ago
Armenia’s Karina Ignatyan rehearses ‘Colours Of Your Dream’ for the second time

Karina Ignatyan paints the 'Colours Of Your Dream' in Gliwice-Silesia

1 year ago
Karina Ignatyan

Going to Gliwice: Meet Karina Ignatyan from Armenia

1 year ago