Skip to main content

Anahit & Mary

Anahit Adamyan and Mary Vardanyan will represent Armenia in the 2016 Junior Eurovision Song Contest. 

Anahit is 13 years old and was born in Sochi, Russia but has a very strong connection to her motherland, Armenia. Anahit started singing when she was just 4 years old. Her professional career started in 2013, when she participated in the auditions of Russia’s The Voice Kids competition. Later Anahit took part in world famous composer Igor Krutoy’s “The battle of talents” show where she became one of the three finalists. Anahit’s biggest dream was to be a part of the Eurovision family, and this year her dream is coming true!

“I’m beyond happy to have a chance to represent my motherland in my favorite show – the Junior Eurovision! Me and Mary will do our best to impress everyone and make Armenians proud” says Anahit.

Mary is also 13 years old and was born in Vardenis, Armenia. She took her first steps into music back in 2011, when she started studying music at the Do-Re-Mi vocal school. She has participated in numerous music competitions, including the Renaissance International Music Festival, where she took the grand prix and the Friendship of Nations music competition, where she took first place.

“I have always dreamed of standing on the big Eurovision stage and performing for the huge audience. That day is almost here! We will do our best to present a great show and impress everyone” says Mary.

About the composers

Director and Vocal Coach Nick Egibyan is a singer, songwriter and music producer, born in 1987 in Yerevan, Armenia. After graduating as a pianist, he also studied as a music theorist. He has worked on more than 500 songs in several languages for both Armenian and international recording artists and shot more than 70 music videos. More recently Nick worked as a music producer on The Voice in Armenia, New Wave in 2012 and 2014 as well as several music numbers on The X Factor.

Avet Barseghyan is an Armenian songwriter and award-winning TV host as well as the honorary artist of Armenia. Since 2003 he has worked at Armenian Public Television as the host of programmes Krunk, Hot Ten and The First Programme. He has also hosted the quiz shows Khelk Khelki (Together We are More Intelligent) and Who Wants to Be a Millionaire. In 2011 Avet presented the Junior Eurovision Song Contest and continues to host primetime shows today.

Music video

Live performance

Lyrics of Tarber

Իմ ոճը մեկն է՝ միշտ դասական,
Պահարանում միայն սև ու սպիտակ գույները կան,
Իմ ոճը այլ է՝ ազատ ու խենթ,
Համադրում եմ ես գույներ, երանգները...

Անդադար հակասում,
Ճանապարհ ենք կիսում,
Մենք իրար անտեսում,
Բայց հոգու ներսում...

Կարևորը երգն է,
Մեր տարերքն է, տարբեր,
Բայց մեր աչքերում,
Կա ժպիտ ու սեր,
Ամեն օրը լուսավոր է,
Քանի կա հոգում արև, հա-հարատև:

Ես ոճային եմ ու էլեգանտ,
Իմ սանրվածքը միշտ քեզ մոտ առաջացնում է խանդ,
Ես սպորտային եմ ու նորաոճ,
Համարձակ ու վառ կերպար, կարգապահ չեմ,
Անդադար հակասում,
Ճանապարհ ենք կիսում,
Մենք իրար անտեսում,
Բայց հոգու ներսում...

Կարևորը երգն է,
Մեր տարերքն է, տարբեր
Բայց մեր աչքերում,
Կա ժպիտ ու սեր,
Ամեն օրը լուսավոր է,
Քանի կա հոգում արև, հա-հարատև:

Ես ու դու շատ տարբեր ենք,
Մենք տարբեր աշխարհներ ենք,
Բայց արի ու տես
Մեկ է դու և ես
Լավագույն ընկերներ ենք:

I said o-o-o we will always have our own ways,
Because we are different, but not indifferent
A-a-a we will always live in one space,
Because love is bigger than any difference.
I have my own style – I’m always classy,
Only black and white colors In my wardrobe,
My style is different – I’m crazy and free,
Combining colors and shades.
Always arguing,
We have our ways,
We don’t see each other,
But deep inside…

Music is what’s important,
It’s our passion, it’s different,
But in our eyes
There is love and laughter,
Every day is full of light
As long as the sun is in our heart, always.

I’m stylish and elegant,
You’re always jealous of my hair,
I’m sporty and trendy,
I’m daring – a vivid spirit, not orderly.
Always arguing,
We have our ways,
We don’t see each other,
But deep inside…

Music is what’s important,
It’s our passion, it’s different,
But in our eyes
There is love and laughter,
Every day is full of light
As long as the sun is in our heart, always.

You and I are different,
We’re different worlds,
Yet you and I are best friends.

I said o-o-o we will always have our own ways,
Because we are different, but not indifferent
A-a-a we will always live in one space,
Because love is bigger than any difference.