Photo galleries

Rafael Bobeica's first rehearsal

📸 30 photos | Posted

Rafael Bobeica on stage in Kyiv.

tags Moldova Kyiv Junior Eurovision Rafael Bobeica