🇷🇸
Who voted for Serbia

Points received
12 EBU
8 🇭🇷 Croatia
7 🇲🇪 Montenegro
6 🇸🇲 San Marino
🇮🇹 Italy
🇧🇬 Bulgaria
5 🇸🇮 Slovenia
4 🇺🇦 Ukraine
3 🇸🇪 Sweden
Kids jury
1 🇷🇺 Russia
61 points received

🇷🇸
How  Serbia  voted

Points given
12 🇧🇬 Bulgaria
10 🇷🇺 Russia
8 🇮🇹 Italy
7 🇲🇹 Malta
6 🇦🇲 Armenia
5 🇺🇦 Ukraine
4 🇲🇪 Montenegro
3 🇳🇱 The Netherlands
2 🇸🇮 Slovenia
1 🇬🇪 Georgia