Photo galleries

Albania: second rehearsal

📸 7 photos | Posted

Igzidora Gjeta on stage at the HMH in Amsterdam during the second rehearsal of Albania.

tags Albania rehearsal 2012 Amsterdam gallery Igzidora Gjeta