Skip to content

🇦🇱
Who voted for Albania

Points received
12 🇮🇹 Italy
EBU
8 🇦🇺 Australia
🇸🇮 Slovenia
🇲🇪 Montenegro
7 🇲🇰 North Macedonia
6 🇧🇬 Bulgaria
🇦🇲 Armenia
5 🇮🇪 Ireland
4 🇸🇲 San Marino
🇬🇪 Georgia
🇷🇸 Serbia
3 Kids jury
2 🇧🇾 Belarus
🇲🇹 Malta
1 🇳🇱 Netherlands
🇺🇦 Ukraine
93 points received

🇦🇱
How  Albania  voted

Points given
12 🇲🇹 Malta
10 🇦🇲 Armenia
8 🇬🇪 Georgia
7 🇲🇰 North Macedonia
6 🇧🇾 Belarus
5 🇦🇺 Australia
4 🇮🇹 Italy
3 🇷🇺 Russia
2 🇺🇦 Ukraine
1 🇲🇪 Montenegro